• Utvrđen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sportu Tuzlanskog kantona

    Utvrđen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sportu Tuzlanskog kantona0

    Prvenstveno s ciljem da se sportskim organizacijama omogući da na jednostavniji i racionalniji način organizuju svoju djelatnost, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama kantonalnog Zakona o sportu. Prijedlog Zakona izmjena i dopuna prati zakonska rješenja sa državnog nivoa koji se naročito odnose na osiguravanje rodne ravnopravnosti te zabrane diskriminacije po bilo

    OPŠIRNIJE