Poziv za MOI TK u malom nogometu i košarci za učenike osnovnih škola

Poziv za MOI TK u malom nogometu i košarci za učenike osnovnih škola

Poštovana gospodo, Obavještavamo vas o terminima odigravanja Malih olimpijskih igara TK u malom nogometu i košarci za osnovne škole u muškoj i ženskoj konkurenciji za školsku 2018/2019. godinu. Mali nogomet, osnovne škole,: dječaci utorak 23. april 2019. u 9:30 sati na poligonu OŠ Džakule, domaćin takmičenja OŠ Džakule Izvlačenje parova je u 09:00 sati. Svečano

Poštovana gospodo,

Obavještavamo vas o terminima odigravanja Malih olimpijskih igara TK u malom nogometu i košarci za osnovne škole u muškoj i ženskoj konkurenciji za školsku 2018/2019. godinu.

Mali nogomet, osnovne škole,: dječaci utorak 23. april 2019. u 9:30 sati na poligonu OŠ Džakule, domaćin takmičenja OŠ Džakule

Izvlačenje parova je u 09:00 sati.

Svečano otvaranje takmičenja predviđeno je u 09:15 sati na poligonu OŠ Džakule.

Napomena: Ukoliko vremenske prilike ne budu dozvoljavale odigravanje utakmica na vanjskom terenu takmičenje će se održati u Spotskoj dvorani u Gračanici

Košarka, osnovne škole,: dječaci i djevojčice utorak 30. april 2019. u 9:00 sati u sportskoj dvorani u Banovićima, domaćin takmičenja OŠ Banovići

Izvlačenje parova je u 08:30 sati.

Svečano otvaranje takmičenja predviđeno je u 08:45 sati u sportskoj dvorani u Banovićima.

Molimo vas da o ovome obavjestite pedagoge pobjedničkih ekipa sa općinskih takmičenja kako bi ekipe na vrijeme stigle na borilišta.

Prijave sa imenima učenika i pedagogom unijeti i ovjeriti potpisom direktora, pedagoga i pečatom škole u obrazac, koji je sastavni dio ovog obavještenja, dostaviti za mali nogomet do petka 19. 04. 2019 godine a za košarku do petka 26.04.2019 na e-mail:

sportskisaveztk@yahoo.com

(u sastavu NE SMIJU BITI učenici iz drugih škola).

Ekipe koje ne izvrse prijavu do navedenog roka neće imati pravo nastupa.

Potrebno je obavijestiti direktore škola da na takmičenja pošalju učenike koji imaju uredan ljekarski pregled.

S poštovanjem,

SPORTSKI SAVEZ TK

Jadran Lasetović

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE