Sastanak o Strategiji razvoja sporta Tuzlanskog kantona za 2019 – 2027

Sastanak o Strategiji razvoja sporta Tuzlanskog kantona za 2019 – 2027

U organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Sportskog saveza Tuzlanskog kantona, u srijedu 11.04.2018. godine održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu nacrta Strategije razvoja sporta Tuzlanskog kantona za period 2019.-2027. godina. U uvodnom obraćanju, ministrica za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona, Slavena Vojinović, istakla je važnost

U organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Sportskog saveza Tuzlanskog kantona, u srijedu 11.04.2018. godine održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu nacrta Strategije razvoja sporta Tuzlanskog kantona za period 2019.-2027. godina.

U uvodnom obraćanju, ministrica za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona, Slavena Vojinović, istakla je važnost donošenja ovog strateškog dokumenta, zahvalila se članovima Radne grupe na doprinosu u izradi Strategije te prisutnima poželjela uspješan rad u realizaciji ovog zadatka.

Strategija razvoja sporta Tuzlanskog kantona za period 2019.-2027. godina izrađuje se bez stručne konsultantske podrške vanjskih aktera kao i međunarodnih donatora oslanjajući se na vlastite kapacitete Ministarstva za kulturu, sport i mlade i formirane Radne grupe te stručnu i tehničku podršku Udruženja za razvoj NERDA.
Inače, cilj izrade ove Strategije jeste da se utvrde strateške smjernice i pravci, kao i strateški projekti u oblasti sporta koji će ostvariti najveće razvojne efekte u ovoj oblasti. Također, navedeni dokument treba biti osnova daljeg godišnjeg planiranja i implementacije aktivnosti u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona te poslužiti kao sektorska strategija i osnova za privlačenje sredstava iz međunarodnih donatorskih fondova.

Tokom sastanka Radne grupe prezentirana je planirana dinamika rada kao i usaglašeni naredni koraci u izradi ovog dokumenta.

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE