Slavena Vojinović ministrica za kulturu, sport i mlade TK: Sport ima višestruki značaj, kulturu trebamo njegovati u cilju očuvanja identiteta i tradicije (FOTO)

Slavena Vojinović ministrica za kulturu, sport i mlade TK: Sport ima višestruki značaj, kulturu trebamo njegovati u cilju očuvanja identiteta i tradicije (FOTO)

  Ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Slavena Vojinović u razgovoru za  Bhbasket govorila je o načinima na koje novoosnovano ministarstvo  pomaže u realizaciji projekata iz oblasti kulture i sporta kao i podršci mladima. Minstrica Vojinović je također govorila o izmjeni i dopuni Zakona o sportu, te uspjesima klubova sa područja TK. Koji

 

Ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Slavena Vojinović u razgovoru za  Bhbasket govorila je o načinima na koje novoosnovano ministarstvo  pomaže u realizaciji projekata iz oblasti kulture i sporta kao i podršci mladima. Minstrica Vojinović je također govorila o izmjeni i dopuni Zakona o sportu, te uspjesima klubova sa područja TK.

Koji sportski subjekti su mogli aplicirati na Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu, i koliki je iznos ukupan predviđen za sport?

U završnoj fazi okončanja Javnog poziva su  mogli aplicirati sportski subjekti sa područja TK bilo profesionalno bilo amaterski odnosno udruženja iz oblasti koji su se sufinansiraju kroz kriterije da li su to u pitanju vrhunski i kvalitetni sport. Također to su i projekti koji obuhvataju veliki broj djece i omladine kao i projekti ustanova koje svoje aktivnosti obavljaju izdavanjem prostorija za obavljanje trenažnog procesa. Ukupan iznos koji je na raspolaganju je 452.808 KM , mada moram priznati da je ukupan iznos predviđen za sport 550.000 KM, što znači da je 100.000 KM više nego što je to bilo prošle godine. Određen dio je predviđen za redovno finansiranje Sportskog saveza TK kao i dio koji se pojedinačnim odlukama ministarstva također dodjeljue. Moram istaći da je Vlada TK podržavala pojedinčanim odlukama klubove, također je finansirala kvalifikacione utakmice bh. reprezentacije u rukometu i košarci.

Koliko manifestacija kulture je obuhvaćeno programom podrške?

Što se tiče kulture, program podrške realizovan je u junu mjesecu. S obzirom na povećan iznos sredstava koji je pet puta povećan nego prošle godine obuhvaćeno je 50 manifestacija od ineteresa za Tuzlanski kanton. Pravo su ostvarila kako udruženja koja se bave kulturom tu su bile i insititucije kulture kao i jedna općina Kladanj. Zaista smatram da je kalendar vrlo kvalitetan i u stvari ono što je cilj da promoviše kulturu kantona.

Ministarsvo kulture, sporta i mlaidh TK realizovalo je i dva programa za mlade, o čemu riječ?

Prošlog mjeseca sa potpisani su ugovori s korisnicima sa programa podrške mladima, radi se o 100. 000 KM. Za stambeno zbrinjavanje bilo je izdvojeno 80. 000 KM za 31 korisnika i taj program je zadnji put bio sproveden 2014. godine. Drugi program koji je finansirao nabavku računarske i druge opreme, a sve u cilju da našim mladim pomogne da ostvare što bolje rezultate u oblasti obrazovanja, sporta, nauke i kulture. Imali smo 12 korisnika, program koji se radi po prvi put.

Više puta su organizovane radionice, odnosno info dan kako bi se organizacije, udruženje i ustanove edukovale u pisanju i realizaciji projekata, kakve su povratne informacije?

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade je više puta organizovalo radionice kako bi smo što bolje edukovali organizacije, ustanove i udruženja u pisanju projekata, realizaciji i pravdanju sredstava. Što se ove godine pokazalo efikasnim , pa tako u oblasti sporta od 193 prijave bilo je samo 60 neurednih prijava. U odnosu na prošlu godinu jako dobar pomak s obzirom da je bio podjednak broj urednih i neurednih prijava. Ovo potvrđuje da smo radionicama uspjeli disciplinovati sportske organizacije, ustanove i udruženja iz oblasti kulture kako da uredno apliciraju, realiziraju projekte i opravdaju dobijena sredstva.

Mladi su temelj sporta, kuture i bogatstvo jedne države, koliko Vlada TK pomaže mladima i šta za vas znači sport i kultura?

Po prvi put je ove godine institucionalizovan odnos prema mladima uvođenjem ministarstva i pokazuje najmeru Vlade da se mladima pomogne u što kvalitetnijem obimu. Uradili smo prijedlog mjera zajedno sa drugim ministarstvima i Vladom TK  i veći broj njih realizovali. Kultura je duhovni dio pojedinca i društva koja čini razliku između pojedinih naroda i koju kao takvu treba čuvati i njegovati u cilju očuvanja identiteta i tradicije društvene zajednice. Sport je involviran u naše živote od najraniijih godina jer je dio obrazovnog sistema. Evropski savjet još od 1996. godine vodi jedan projekat “Sport za sve”, jer nemaju svi ambicija a ni mogućnosti da budu profesionalni sportisti, čime se stavlja akcenat da se svaki pojedinac bavi sportom u onoj mjeri u kojoj imali priliku. Sport ima višestruke benefite kako po pitanju formiranja ličnosti zdravlja.

Šta donose izmjene i dopune Zakona o sportu?

U martu u skupštini TK su usvojene izmjene i dopune Zakona o sportu, istakla bih da je propisano koje visokoškolske ustanove vrše licenciranje, zatim koje su to stručne osobe za rad u sportu. Inspekcija ima ovlaštenja da u svojim nadležnostima ako zatekne lice  u sportskim organizacijama i objetima koje ne ispunjava uslove da poduzima mjere iz svoje nadležnosti. Svi sportski savezi su dužni inspekciji da dostave sve svoje odluke i pravila na osnovu kojih se određena sportska takmičenja provode. Zatim je predviđena mogućnost da lica koja ima završen Fakultet za sport i tjelesni odgoj mogu odrađivati pripravnički staž u sportskim organizacijama a ne samo u okviru sistema obrazovanja. Ministarstvo zdravstva TK u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o sportu nam je dostavilo spisak zdravstvenih ustanova koje su ovlaštene za pregled sportista. Sa područja TK to su domovi zdravlja u Tuzli, zatim u Živinicama, Lukavcu, Srebreniku i Kalesiji. Izmjenom i dopunama o Zakonu o sportu je predviđeno da u sportu rade ljudi od struke kao i sankcije ako se zakon ne primjenjuje. Također treba da se uradi registar svih fizičkih i pravnih lica koji je bave sportskom djelatnošću na područuju TK. Prema nekoj našoj informaciji tih subjekata postoji oko 250 prema podatcima iz Porezne uprave. Vjerujem da će uvođenjem registra  disciplinovati subjekte u tom pogledu.

Kako ocjenjujete rezultate klubova sa područja TK,?

Kada su u pitanju uspjesi spomenula bih da imamo dva premijer ligaša u fudbalu. Potom dva člana i u elitnom takmičenju u košarci. Košarkašice iz Banovića su osvojile duplu krunu bez poraza i sada nastupaju regionalnom takmičenju (WABA liga).Juniori OKK Sloboda su viceprvaci države.Također odbojkaški klub Smeč iz Lukavca se plasirao u elitni rang. Atletičari Doboj Istoka i Slobode Tehnograd su prvaci BiH u juniorskoj odnosno seniorskoj kategorijii. Članovi karate kluba Sinbra iz Tuzle i Orka iz Lukavca redovno učestvuju na Balkanskim, Evropskim i Svjetskim prvenstvima.  Reprezentacija u BiH u sjedećoj odbojci ima jednog trenera i jednog igrača s TK, osvojili su srebrenu medalju na Svjetskom prvenstvu u Holandiji. Također na visokom nivou smo organizovali sportske manifestacije ( kvalifikacione utakmice reprezentacije BiH)  u košarci i rukometu, a na održanom je “Women’s trophy 2018” u SKPC Mjedan  ženska juniorska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je prvo mjesto”, zaključila je ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Slavena Vojinović.

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE